Datum uitspraak: 02-09-2013
Nummer uitspraak: 105845
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Op grond van artikel 2 lid 5 van het reglement van de Commissie dient het beroepschrift bij de Commissie te worden ingediend binnen zes weken gerekend vanaf de dag na die waarop het besluit van de werkgever waartegen het beroep wordt ingesteld, aan de werknemer is verzonden of uitgereikt. De werknemer heeft het beroepschrift buiten de beroepstermijn verzonden. Niet is gebleken van omstandigheden, op grond waarvan de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar is. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.