Datum uitspraak: 05-11-2002
Nummer uitspraak: 102117
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De CAO geeft aan dat beroep kan worden ingesteld tegen een overplaatsing in het kader van de bestuursaanstelling. Het begrip bestuursaanstelling is bij de invoering van de WEB niet gehandhaafd. Nu de CAO, nadat de WEB in 1996 is ingevoerd, nog steeds hetzelfde begrip hanteert, dient het ervoor gehouden te worden dat de bedoeling van de CAO is dat de werknemer nog steeds bescherming tegen een willekeurige overplaatsing wordt geboden. De werkgever hanteert een Sociaal Statuut waarin wordt aangeven dat een gedwongen overplaatsing aan de orde kan zijn in het geval van een reorganisatie. Van een reorganisatie is echter geen sprake. Toch wordt als reden voor de overplaatsing boventalligheid aangevoerd. De Commissie oordeelt dat de werkgever in strijd met het Sociaal Statuut heeft gehandeld.
Beroep gegrond.