Datum uitspraak: 02-02-2004
Nummer uitspraak: 102388
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer was docent aan instituut van werkgever dat praktijkopleiding verzorgt. In verband met klachten over functioneren is werknemer overgeplaatst. De interne bezwarencommissie oordeel de overplaatsing niet redelijk. De Commissie overweegt dat de werkgever noch de Commissie gebonden zijn aan het advies van de interne bezwarencommissie. De werkgever had echter zorgvuldig gehandeld als hij had aangegeven waarom van het advies is afgeweken. Gezien de inhoud van het plan van aanpak dat door de werkgever in samenspraak met het desbetreffende instituut is opgesteld en gelet op de samenwerkingsproblematiek van de werknemer met zijn direct leidinggevende, heeft de werkgever in redelijkheid kunnen beslissen tot overplaatsing van de betrokken werknemer. De Commissie neemt daarbij in aanmerking dat de overplaatsing geen rechtspositionele consequenties heeft nu deze geschiedt met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden.
Beroep ongegrond.