Datum uitspraak: 17-02-2014
Nummer uitspraak: 105894
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is bij wijze van disciplinaire maatregel overgeplaatst. Hij heeft hiertegen beroep ingesteld bij de Commissie en dit beroep is gegrond verklaard. Vervolgens heeft de werkgever de werknemer meegedeeld dat de eerdere beslissing tot overplaatsing als disciplinaire maatregel is komen te vervallen, maar dat de overplaatsing als zodanig gehandhaafd blijft vanwege het organisatiebelang. In het algemeen kan de werkgever niet de bevoegdheid worden ontzegd om na een door de Commissie als onjuist beoordeelde disciplinaire maatregel alsnog een maatregel van orde te nemen, ook als die maatregel naar de kern genomen tot hetzelfde resultaat leidt. De overplaatsingsbeslissing vindt primair zijn grondslag in de wens van de werkgever om, met het oog op de kwaliteit van het onderwijs, de rust in het team te bewaren en orde in de werksituatie te handhaven en is daarmee een organisatorische maatregel. Tegen een dergelijke beslissing tot overplaatsing staat geen beroep open bij de Commissie. Beroep niet-ontvankelijk.