Datum uitspraak: 07-06-2021
Nummer uitspraak: 2021004093
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is werkzaam als technisch onderwijsassistent (toa) op één van de twee vestigingen van de school. Als gevolg van formatietekort en vermindering van werkzaamheden op één van de vestigingen plaatst de werkgever de beide toa's voor één dag per week over naar de andere vestiging. De werknemer is het hier niet mee eens en stelt dat in haar akte van benoeming staat dat zij haar werkzaamheden uitsluitend op de vestiging waar zij werkzaam is verricht. De werkgever stelt dat er geen sprake is van overplaatsing omdat er sprake is van één instelling. De werknemer heeft een bestuursaanstelling en kan daarom op de andere vestiging worden ingezet.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De Commissie is van oordeel dat het beroep ontvankelijk is omdat sprake is van twee afzonderlijke scholen. Zo wordt dit ook op de website gepresenteerd.
De werkgever mag vanwege het formatietekort besluiten om een werknemer over te plaatsen. De belangen van beide partijen moeten wel worden afgewogen. De uitkomst van die belangenafweging is niet onredelijk.