Datum uitspraak: 23-10-2012
Nummer uitspraak: 105391
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever dient alle passende mogelijkheden in ogenschouw te nemen alvorens over te gaan tot een rddf-plaatsing. Dat is in dit geval niet gebeurd. De herplaatsingsprocedure was zo ingericht dat op basis van een opgegeven voorkeur voor twee functies beoordeeld is of er sprake was van een passende functie. De twee functies die werkneemster had opgegeven werden door de werkgever niet als passend aangemerkt. Aangezien er op het moment dat werkneemster haar voorkeur kenbaar had gemaakt ook andere passende functies beschikbaar waren, had haar functie niet in het rddf geplaatst behoeven te worden. Beroep gegrond.

Trefwoorden: