Datum uitspraak: 18-05-2011
Nummer uitspraak: 104864
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Op grond van artikel 8 lid 5 van het reglement van de Commissie dient het beroepschrift te worden ingediend bij de Voorzitter van de Commissie binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop het besluit van de werkgever waartegen het beroep wordt ingesteld, aan appellant is verzonden. Vast staat dat appellante de schriftelijke beslissing van 30 november 2010 op woensdag  1 december 2010 heeft ontvangen. De beroepstermijn is op woensdag 1 december gaan lopen. De termijn, binnen welke het beroep diende te worden ingesteld, eindigde op dinsdag 11 januari 2011. Het beroepschrift d.d. 12 januari 2011 is dan ook buiten de beroepstermijn verzonden. Niet gebleken is van omstandigheden op grond waarvan de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar is. Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.