Datum uitspraak: 13-10-2003
Nummer uitspraak: 102354
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft volgens de werkgever plichtsverzuim gepleegd door een collega te bedreigen met verbale en lichamelijke uitingen van agressie en intimidatie. De werknemer erkent de feiten maar voert aan dat de collega zich sneller dan normaal bedreigd voelt en dat er sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen: er doen zich vaker incidenten op de instelling voor maar die leiden niet tot het opleggen van straf. De Commissie concludeert dat de werknemer plichtsverzuim heeft gepleegd en dat de schorsing proportioneel is omdat aan de weknemer reeds eerder een disciplinaire maatregel wegens agressief gedrag is opgelegd. De werknemer heeft geen vergelijkbare gevallen opgevoerd zodat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. Beroep ongegrond.