Datum uitspraak: 20-08-2020
Nummer uitspraak: 109262
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Naar aanleiding van klachten van collega's over het gedrag van de werknemer vindt er een gesprek plaats tussen de werkgever en de directeur. De directeur doet de situatie af met een waarschuwing. Nadat de werknemer laat weten dat daarvoor niet de procedure zoals opgenomen in de cao is gevolgd, neemt de bestuurder de behandeling over en legt de werknemer een schorsing als disciplinaire maatregel op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Omdat de werknemer naar aanleiding van de waarschuwing heeft aangegeven dat hij zijn zienswijze wilde geven en de procedure volgens de cao gevolgd moet worden, vindt de Commissie dat de werkgever niet verkeerd heeft gehandeld door in plaats van een waarschuwing een disciplinaire maatregel op grond van de cao op te leggen.
De werkgever heeft de verweten gedragingen weinig concreet gemaakt, en ook niet duidelijk gemaakt in welke tijdspanne de voorvallen zouden hebben plaatsgevonden. Daardoor staan de feiten niet vast en is het beroep gegrond. Ook vindt de Commissie dat, als sprake zou zijn van vaststaande feiten die plichtsverzuim zouden opleveren, een disciplinaire schorsing een te zware sanctie is.