Datum uitspraak: 10-07-2019
Nummer uitspraak: 108476
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is werkzaam op het Examenbureau. In een functioneringsgesprek geeft zij aan een opleiding bij de werkgever te willen gaan volgen. 
Een aantal maanden later schorst de werkgever de werknemer. De werkgever stelt dat de werknemer geen toestemming had de opleiding te volgen en dat zij haar leidinggevende niet had gemeld dat ze daadwerkelijk met de opleiding was gestart. Ook is het vertrouwen in de werknemer geschonden door de vermenging van de rol van de werknemer als student en medewerker van het Examenbureau. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Uit de inhoud van het besluit blijkt dat sprake is van een schorsing als disciplinaire maatregel en niet van een schorsing als ordemaatregel. De werkgever heeft de voornemenprocedure niet gevolgd. Reeds om die reden is het beroep gegrond.
Ook op inhoudelijke gronden kon de werkgever niet tot schorsing komen. Er is geen sprake van plichtsverzuim en als dat wel het geval zou zijn geweest, was een schorsing als disciplinaire maatregel een te zware sanctie.