Datum uitspraak: 25-06-2020
Nummer uitspraak: 108982
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een aantal ex-studenten plaatst een brief op een internetforum over de werknemer en de opleiding waaraan hij aan het hoofd staat. In de brief staat dat sprake is van een onprofessionele cultuur binnen de opleiding en dat de werknemer daar een rol in zou spelen. Een aantal andere ex-studenten geven als reactie op die brief aan, zich niet te herkennen in het beeld dat wordt geschetst.
Naar aanleiding van de signalen laat de werkgever een onderzoek uitvoeren. De bevindingen van het onderzoek zijn voor de werkgever aanleiding om te overwegen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook stelt de werkgever de werknemer met onmiddellijke ingang op non-actief. De werknemer gaat daartegen in beroep.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De Commissie merkt de op non-actiefstelling aan als een schorsing zoals bedoeld in de cao hbo. 
De werkgever heeft de verweerprocedure zoals opgenomen in de cao hbo niet correct doorlopen. Zo heeft hij de werknemer niet expliciet in de gelegenheid gesteld te reageren op de schorsing en heeft hij het besluit ook niet bestendigd. Daardoor is de werknemer geschaad in zijn door de cao hbo beschermde belang zich adequaat te kunnen verweren tegen een (voorgenomen) besluit.