Datum uitspraak: 03-04-2012
Nummer uitspraak: 105219
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster is vanwege een incident met een leerling voor de duur van vier weken geschorst als ordemaatregel. Op zichzelf genomen heeft de werkgever, gelet op de na het incident ontstane beroering, in redelijkheid tot de beslissing kunnen komen werkneemster te schorsen als ordemaatregel, ongeacht welke kwalificaties men verder aan haar handelen zou willen verbinden.  De door de werkgever opgevoerde redenen voor de schorsing als ordemaatregel staan echter niet in verhouding met de duur van de schorsing. De werkgever heeft de noodzaak van een schorsingsduur van vier weken onvoldoende aannemelijk gemaakt. Beroep gegrond.