Datum uitspraak: 16-06-2022
Nummer uitspraak: 2022026797
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een aantal leerlingen dient een klacht in bij de werkgever over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de werknemer. De werkgever besluit daarop de werknemer te schorsen voor vier weken, om zo nader onderzoek te kunnen doen naar de klachten. Omdat het onderzoek niet binnen vier weken is afgerond, verlengt de werkgever de schorsing tot drie maanden. De werknemer is het niet eens met de schorsingen en stelt daartegen beroep in bij de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
De beroepen zijn ongegrond.

Toelichting
Als een werkgever een melding krijgt over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een werknemer, is het niet onredelijk dat hij onderzoek wil doen naar de gang van zaken. Gelet op de aard van de klachten is het voorstelbaar dat de aanwezigheid van de werknemer gedurende het onderzoek niet wenselijk is. Verder is het begrijpelijk dat de werkgever meer dan vier weken nodig had voor het zorgvuldig uitvoeren van het onderzoek.