Datum uitspraak: 17-11-2020
Nummer uitspraak: 109430
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen en dient daarvoor een ontbindingsverzoek in bij de rechtbank. De werknemer wordt gedurende die procedure geschorst. De rechtbank wijst het verzoek af; de werknemer blijft dus in dienst. De werkgever gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep en legt de werknemer opnieuw een schorsing op voor de duur van de procedure in hoger beroep. De werknemer stelt tegen deze schorsing beroep in bij de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Een werknemer kan op grond van de cao worden geschorst voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Deze schorsingsgrond geldt ook voor een procedure in hoger beroep. Het betreft immers een procedure die kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat het tot een aantal jaar geleden niet mogelijk was om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechtbank over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, betekent niet dat de grondslag in de cao daar niet op van toepassing is. Cao-partijen hebben voldoende gelegenheid gehad om het artikel desgewenst aan te passen, hetgeen niet is gebeurd.