Datum uitspraak: 22-12-2021
Nummer uitspraak: 2021012607
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Naar aanleiding van een melding dat werknemer, leerkracht op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een leerling zou hebben geslagen, schorst de werkgever de werknemer voor de duur van vier weken en stelt vervolgens een onderzoek in. Aan het einde van de zomervakantie volgt een tweede schorsing in het belang van de instelling. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen de twee schorsingen is ongegrond.

Toelichting
In beginsel kan een werkgever de bevoegdheid niet worden ontzegd om een werknemer te schorsen indien hij onderzoek wenst te doen naar mogelijk grensoverschrijdend handelen van de werknemer.
Er is tussen partijen een verschil van visie over de mate van ernst van het voorval. Wel staat vast dat de werknemer de leerling heeft aangeraakt en dat deze leerling daar erg van is geschrokken. Als een leerling met een dergelijke melding komt en medeleerlingen de zienswijze van de leerling lijken te bevestigen, is het niet onredelijk dat de werkgever een onderzoek naar de gang van zaken heeft willen doen en, in afwachting daarvan, de werknemer heeft geschorst. De werkgever mocht ook de tweede schorsing opleggen omdat het onderzoeksrapport op dat moment nog niet met de werknemer besproken kon worden vanwege de zomervakantie.