Datum uitspraak: 06-07-2010
Nummer uitspraak: 104410
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft een schriftelijke berisping opgelegd gekregen vanwege plichtsverzuim, door de werkgever gegrond op een aantal gedragingen van werknemer, onder meer bestaande uit het stelselmatig op onprofessionele wijze communiceren met deelnemers, collega's en directie, contraproductief gedrag, tegenwerken van de leidinggevende, eigenmachtig handelen en het niet kunnen of willen accepteren van klachten van deelnemers. De Commissie is gebleken dat werknemer weinig zelfreflectie vertoont en op onheuse wijze met zijn leidinggevende communiceert. Hoewel er binnen de unit waar werknemer werkzaam is, meerdere docenten zijn die moeite hebben met het functioneren van de opleidingscoördinator, overschrijdt werknemer de grenzen van fatsoen bij het communiceren met zijn leidinggevenden. Werknemer vertoont voorts geen bereidheid om zijn gedrag en houding aan te passen om te komen tot werkbare verhoudingen. Hiermee vertoont werknemer gedrag dat de werkgever aan de berisping ten grondslag heeft gelegd. Deze handelswijze levert plichtsverzuim op en gelet op alle omstandigheden acht de Commissie een schriftelijke berisping op zijn plaats. Beroep ongegrond.