Datum uitspraak: 20-11-2017
Nummer uitspraak: 107818
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft een docent een schriftelijke berisping opgelegd vanwege onregelmatigheden rond een toets. Een collega van de docent was ook betrokken bij de onregelmatigheden.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werknemer is zonder overleg afgeweken van het programma van toetsen en afsluiting, wat plichtsverzuim oplevert. Omdat de werknemer in het verleden een waarschuwing heeft gekregen dat bij opnieuw nalatig zijn een disciplinaire maatregel wordt opgelegd, is het thans opleggen van een disciplinaire maatregel in beginsel een passende reactie. 
Een collega-docent van de werknemer heeft echter precies op dezelfde manier gehandeld en is niet berispt. Hij heeft geen waarschuwing gekregen, maar een aantekening in zijn personeelsdossier. 
Aldus is het verschil in sanctionering van de beide collega's te groot.