Datum uitspraak: 05-02-2008
Nummer uitspraak: 103582/103583/103584
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Appellanten zijn drie docenten die zich per e-mail hebben uitgelaten over de (besluitvorming over de) verhuizing van de faculteit. De e-mail was gericht aan de studenten van de faculteit en alle Fdocenten. Appellanten waren voor het uiten van eventuele onvrede verwezen naar hun leidinggevenden. De Commissie oordeelt dat de werkgever is bevoegd tot het geven van deze niet onredelijke instructie. Derhalve pleegden de appellanten plichtsverzuim. Na de instructie heeft de leidinggevende zich echter zelf twee keer tot een vrij ruime kring van geadresseerden gewend over deze kwestie. Het optreden van de leidinggevende brengt met zich dat het opleggen van een disciplinaire maatregel niet proportioneel is. Beroepen gegrond.