Datum uitspraak: 07-02-2003
Nummer uitspraak: 102179
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie oordeelt dat de werkgever het beginsel van hoor en wederhoor niet juist heeft toegepast door de werknemer slechts een dag van te voren uit te nodigen voor een gesprek waarin verweer kon worden gevoerd en door de werknemer niet in het bezit te stellen van de klachtbrieven waarop de berisping is gestoeld. Beroep gegrond.