Datum uitspraak: 23-06-2014
Nummer uitspraak: 106184
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever verwijt de werknemer plichtsverzuim omdat hij bij de opstelling van een tentamen onzorgvuldig is geweest. Gebleken is dat 18 van de 40 tentamenvragen gelijk waren aan een kort daarvoor op een Blackboard geplaatst proeftentamen en 2 vrijwel gelijk. Als gevolg van de onzorgvuldigheid heeft de examencommissie het examen ingetrokken en hebben de 160 studenten een nieuw tentamen moeten maken.
De feiten staan vast. Een docent heeft de plicht om een tentamen op te stellen dat voldoet aan de validiteitseisen. Bij het handelen rond tentamens en examens wordt extra zorgvuldigheid van de werknemer gevraagd. De vereiste zorgvuldigheid heeft de werknemer niet in acht genomen, waarmee sprake is van plichtsverzuim. De door de werknemer aangevoerde hoge werkdruk is geen omstandigheid waardoor de maatregel disproportioneel zou zijn. De disciplinaire maatregel is, gelet op de hoeveelheid tentamenvragen die overeenkwam, proportioneel. Beroep ongegrond.