Datum uitspraak: 26-05-2014
Nummer uitspraak: 106136
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever verwijt de werknemer plichtsverzuim doordat hij ongeoorloofd afwezig was tijdens een toetsweek en tijdens die periode niet bereikbaar was voor zijn werkgever en de studenten. Deze feiten staan vast nu werknemer erkent dat hij geen toestemming voor verlof had gevraagd aan zijn leidinggevende, zijn afwezigheid niet had doorgegeven en niet bereikbaar was gedurende die week. De werkgever heeft dit in redelijkheid kunnen aanmerken als plichtsverzuim op grond waarvan het opleggen van een disciplinaire maatregel gepast was. De berisping is, gezien de omstandigheden, proportioneel. Beroep ongegrond.