Datum uitspraak: 24-01-2014
Nummer uitspraak: 105924
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De gymleraar heeft bezittingen van leerlingen in bewaring genomen. Na de les ontbreekt een iPod. De werkgever stelt dat de werknemer in strijd met geldende voorschriften ter zake heeft gehandeld en geeft hem om deze reden een schriftelijke berisping. De werknemer heeft in strijd met de binnen de sectie LO gemaakte afspraken gehandeld en heeft door zijn handelen het risico op schade aan eigendommen van leerlingen vergroot, hetgeen de werkgever met het gevoerde beleid nu juist wilde voorkomen. Daarmee heeft de werknemer plichtsverzuim gepleegd. Dat meerdere docenten aldus handelden en niet bestraft zijn, is niet gebleken. Voorts is de werknemer reeds eerder aangesproken op het niet nakomen van de afspraken. Onder deze omstandigheden, waarbij werknemer, als gewaarschuwd man, volhard heeft in zijn gedrag, staat de door de werkgever genomen maatregel in juiste proportie tot het gepleegde plichtsverzuim. Beroep ongegrond.