Datum uitspraak: 02-12-2010
Nummer uitspraak: 104721
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer wordt verweten dat hij, door intiem met een leerlinge te dansen en op een bepaald moment met deze leerlinge te knuffelen en zoenen, de gedragsregels van de school heeft overtreden. Anonieme verklaringen van leerlingen worden buiten beschouwing gelaten. Enerzijds ontbreekt de noodzaak hiervoor en anderzijds wordt de werknemer te zeer in zijn belang geschaad. Uit de verklaringen die resteren kan redelijkerwijze niet de conclusie worden getrokken dat de werknemer de verweten gedragingen heeft gedaan. Het beroep is gegrond.