Datum uitspraak: 22-06-2018
Nummer uitspraak: 108164/108194
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer was afwezig op een ouderavond, Hij kreeg vervolgens de opdracht van de directeur om met ouders contact op te nemen en gesprekken in te plannen, maar dat heeft hij  volgens de werkgever niet tijdig gedaan. De werkgever berispt dan de werknemer. Een paar dagen hierna is de werknemer niet verschenen op een surveillance op school. De werkgever acht dit wederom plichtsverzuim en berispt de werknemer een tweede keer. 

Uitspraak van de Commissie
De beroepen zijn gegrond.

Toelichting
Voor de eerste berisping heeft de werkgever twee feiten opgevoerd, maar in het voornemen tot het opleggen van de maatregel heeft hij er slechts een genoemd. Alleen deze grond (niet verschijnen op de ouderavond) kan aan het plichtsverzuim ten grondslag worden gelegd. Omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is, houdt deze berisping geen stand.   
Omdat de werkgever voor de eerste berisping en de tweede berisping dezelfde grond heeft gebruikt is sprake van een dubbele bestraffing voor hetzelfde feit. Dat is niet toegestaan. Dit betekent dat de eerste grond van de tweede berisping niet als grondslag voor deze berisping mag dienen. De overgebleven grondslag, het zonder reden afwezig zijn bij het surveilleren, mist feitelijke grondslag omdat de werknemer met reden afwezig was. Het beroep tegen de tweede berisping is ook gegrond.