Datum uitspraak: 21-02-2002
Nummer uitspraak: 102127
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Appellante wordt schuld aan een incident verweten. Voorheen zouden zich meer incidenten hebben voorgedaan en door appellantes toedoen is op de instelling een onhoudbare situatie ontstaan. De werkgever besluit tot schorsing en verlenging van deze schorsing, beide voor een termijn van drie maanden. De Commissie constateert dat de werkgever zich bij de eerste schorsing niet heeft gehouden aan de in de CAO opgenomen formaliteiten genoemd in artikel Q-1 lid 5 en Q-2 lid 3. Het verweer dat er op dat moment vakantie was wordt gepasseerd nu er sprake is van een ingrijpende inbreuk op de rechtspositie en de formaliteiten bij een ingrijpende maatregel als schorsing van groot beland geacht worden. Inhoudelijk geldt voor beide schorsingen dat de werkgever verzuimd heeft voldoende te onderbouwen om wat voor incidenten het gaat, wat voor onhoudbare situatie is opgetreden, en welke belangenafweging heeft plaats gehad. Derhalve komt de Commissie tot de conclusie dat de werkgever niet in redelijkheid tot de schorsingen heeft kunnen beslissen. Beroep gegrond.