Datum uitspraak: 18-03-2003
Nummer uitspraak: 102231
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer stelt dat de CAO-HBO derde schorsing niet toestaat. De Commissie oordeelt dat van geval tot geval bezien dient te worden of zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor niet van de werkgever gevergd kan worden de werknemer tot het werk toe te latenk. Over de hierbij van belang zijnde belangenafweging oordeelt de Commissie dat de werkgever inmiddels onderzoek had gepleegd en dat een zitting bij de kantonrechter aangaande de behandeling van het verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst te ontbinden aanstaande was. In deze omstandigheden zou een terugkeer van de werknemer snel tot escalatie kunnen leiden. Voor beide partijen was het beter af te wachten wat de kantonrechter zou beslissen. Beroep ongegrond.