Datum uitspraak: 20-12-2002
Nummer uitspraak: 102101/102149
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Schorsing docent wegens klachten studenten en collega's over gedrag. Werknemer meent dat er geen reden is voor schorsingen en beroept zich op strijd met beginselen van behoorlijk bestuur.
Over de eerste schorsing overweegt de Commissie dat de werknemer eerder een laatste waarschuwing heeft gehad in verband met zijn gedrag tegen collega's en studenten. Op het moment dat er zich weer klachten voordeden, heeft de werkgever kunnen besluiten tot schorsing om de rust op de instelling te kunnen laten terugkeren en om een en ander te kunnen onderzoeken. De formaliteiten bij deze schorsing zijn in acht genomen.
Bij de tweede schorsing heeft de werkgever verzuimd de werknemer te horen. Ook waren er op dat moment al drie maanden verstreken en de Commissie is niet gebleken dat de klachten inmiddels waren uitgezocht. Voorts is niet gesteld noch gebleken dat de onrust op de instelling nog in dezelfde mate zou heersen. Verlenging kan niet in stand blijven vanwege niet in acht nemen formaliteiten en onvoldoende motiveren.
Beroep tegen de eerste schorsing ongegrond; beroep tegen verlenging gegrond.