Datum uitspraak: 20-05-2009
Nummer uitspraak: 103960
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Naar aanleiding van een incident in de klas is een docent geschorst voor vier weken. Deze schorsing is verlengd. De werknemer heeft tegen de eerste schorsing geen beroep ingesteld. De werkgever heeft verzuimd de werknemer in de gelegenheid te stellen zich tegen deze schorsing te verweren. Aldus is gehandeld in strijd met de voorschriften van artikel 8.b.8 van de CAO-VO, welke naar het oordeel van de Commissie ook in het geval van een verlenging van de schorsing in acht dienen te worden genomen. Bij het nemen van een beslissing als deze dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen te worden. Het is denkbaar dat na afloop van de eerste schorsing omstandigheden - voor de werknemer - gewijzigd kunnen zijn. Omdat de werkgever vóór het nemen van zijn beslissing nagelaten heeft de werknemer hierover te horen is de laatste geschaad in zijn door de CAO beschermd belang. Beroep gegrond.