Datum uitspraak: 23-10-2008
Nummer uitspraak: 103866
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft een opgelegde waarschuwing bestendigd. De waarschuwing zal worden toegevoegd aan het personeelsdossier. Volgens de werkgever moet de waarschuwing beschouwd worden als een berisping, waartegen beroep openstaat omdat de werknemer de voor het opleggen van een disciplinaire maatregel voorgeschreven voornemenprocedure heeft gevolgd en vanwege het opnemen in het personeelsdossier. De Commissie overweegt dat een waarschuwing zich mogelijk naar vorm en inhoud niet onderscheidt van de disciplinaire maatregel van een berisping en daarom ook als zodanig dient te worden aangemerkt. Het bieden van de gelegenheid tot het voeren van verweer en het nemen van een bestendigingsbeslissing horen bij het opleggen van een schriftelijke berisping. Naar inhoud heeft de werkgever echter onmiskenbaar een waarschuwing willen geven. Dat blijkt vooral uit de mededeling dat bij herhaling een disciplinaire maatregel zal worden opgelegd. Beroep niet-ontvankelijk.