Datum uitspraak: 06-11-2019
Nummer uitspraak: 108844
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever geeft de werknemer een schriftelijke berisping. De werknemer stelt daartegen beroep in bij de Commissie. Vervolgens gaan partijen een mediationtraject in, maar bereiken geen overeenstemming. De werkgever trekt hierna wel de berisping in en geeft de werknemer in plaats daarvan een waarschuwing. De werknemer merkt de waarschuwing aan als een disciplinaire maatregel.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De brief heeft als onderwerp een waarschuwing. Ook uit de bewoordingen blijkt naar het oordeel van de Commissie dat er sprake is van een waarschuwing. Het doel van de brief is slechts om de werknemer duidelijk te maken dat zijn handelen niet acceptabel is. Arbeidsrechtelijke maatregelen zullen pas volgen wanneer de werknemer een volgende overtreding begaat. Daarom is er nu geen sprake van een disciplinaire maatregel. Er is dan ook geen voor beroep vatbare beslissing, zodat het beroep niet-ontvankelijk is.