Datum uitspraak: 26-01-2021
Nummer uitspraak: 109194
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is werkzaam als docent en examinator. Als examinator is zij betrokken bij de beoordeling van een examen van een studente. De werknemer is op de hoogte van de werkrelatie tussen haar collega, die de studente ook examineert, en de vader van de studente. De examencommissie verwijt de werknemer dat zij de werkgever niet op de hoogte heeft gesteld van die werkrelatie en legt haar een waarschuwing op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De bewoordingen in het besluit gaan verder dan een waarschuwing, die bedoeld is om kenbaar te maken dat bepaald gedrag van de werknemer ongewenst is. Daarom is de waarschuwing aan te merken als een berisping als disciplinaire maatregel.
De werknemer heeft beargumenteerd dat de werkgever, waaronder de leidinggevende en collega's, op de hoogte waren van de werkrelatie tussen haar collega en de vader van de studente. De werkgever ontkent dit, maar heeft dit niet met stukken onderbouwd. De Commissie vindt het aannemelijk dat die werkrelatie bij de werkgever bekend was. Daar komt bij dat de werkgever andere collega's, die de studente ook hebben geëxamineerd en op de hoogte waren van de werkrelatie, niet op dezelfde manier als de werknemer heeft aangesproken. Daarom is geen sprake van plichtsverzuim en is de berisping ten onrechte opgelegd.