Datum uitspraak: 07-02-2005
Nummer uitspraak: 102653
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft de werknemer een officiële waarschuwing gegeven die in het personeelsdossier wordt opgenomen. De werknemer is van oordeel dat materieel gezien sprake is van een van een berisping. Door het feit dat de officiële waarschuwing in het personeelsdossier is opgenomen, zijn volgens de werknemer ook indirect promotiekansen onthouden. De werknemer bestrijdt dat zijn gedragingen kunnen worden samengevat als "seksuele intimidatie" en voert aan dat er geen grond is voor de waarschuwing. De Commissie oordeelt dat aan de werkgever de bevoegdheid toekomt om een werknemer te waarschuwen. Een dergelijke waarschuwing mag echter, gezien de limitatieve opsomming van disciplinaire maatregelen in de CAO-PO, niet het karakter van een disciplinaire maatregel hebben. Voor disciplinaire maatregelen gelden de verweerprocedure en de beroepsmogelijkheid. De waarschuwing heeft het karakter van een disciplinaire maatregel zodat het beroep ontvankelijk is. Omdat deze maatregel geen basis vindt in de WPO noch in de CAO-PO en niet voldaan is aan de vereisten voor een disciplinaire maatregel, is het beroep gegrond. Een beslissing inhoudende het direct of indirect onthouden van bevordering/promotie als bedoeld in 60 lid 1 sub c WPO is een beslissing met betrekking tot het niet doen overgaan naar de maximumschaal als bedoeld in art. 152 rechtspositiebesluit WPO/WEC. De bestreden waarschuwing is niet zo een beslissing. Het beroep is in zoverre niet-ontvankelijk.
Beroep deels niet-ontvankelijk, deels gegrond.