Datum uitspraak: 26-09-2003
Nummer uitspraak: 102357
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Uitspraak Voorzitter in vereenvoudigde behandeling. De voor beroep vatbare beslissingen zijn limitatief opgesomd in art. 4.1.5 WEB en art. N-1 CAO-BVE. Daaronder valt niet een enkele beslissing van de werkgever met betrekking tot een met de werknemer overeengekomen tijdstip om met FPU te gaan, zonder dat sprake is van een ontslagbesluit.
Commissie kennelijk onbevoegd.