Datum uitspraak: 01-09-2011
Nummer uitspraak: 104944 / 104968
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever heeft werkneemster bij wijze van ordemaatregel geschorst voor de duur van 4 weken omdat hij een onderzoek wilde instellen naar de conflictueuze situatie binnen de sectie waar werkneemster werkzaam was en om zich te beraden op eventuele te nemen maatregelen. Gebleken is dat werkneemster in een conflictueuze situatie met één van haar collega's terecht is gekomen en dat zij zich hierover meerdere malen ongepast heeft uitgelaten tegenover leerlingen. De werkgever heeft aannemelijk gemaakt dat de houding van werkneemster tegenover een collega gevolgen had voor de verhoudingen binnen de sectie en ook voor haar relatie met de schoolleiding. De schorsing is een passende ordemaatregel om de vereiste rust binnen de sectie te herstellen en de leerlingen niet te belasten met deze kwestie.
Beroep tegen de tweede schorsing gegrond vanwege het niet in acht nemen van de voornemen-procedure. De omstandigheid dat werkneemster zich reeds tegen de eerste schorsing had verweerd maakt dat niet anders omdat de omstandigheden veranderd zouden kunnen zijn.
Beroep tegen eerste schorsing ongegrond; beroep tegen tweede schorsing gegrond.