Datum uitspraak: 14-09-2011
Nummer uitspraak: 104973 / 104975 / 104989
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemsters verrichten hun werkzaamheden als lokaalassistent op basis van een gemeentelijke uitvoeringsregeling In- en Doorstroom-banen (ID-regeling) voor het primair onderwijs. De functies zijn ingedeeld in schaal 1. Gemeente beëindigt de regeling per 1 augustus 2011. Aangezien de bekostiging van de functies uitsluitend plaatsvond op basis van de gemeentelijke ID-regeling en deze bekostiging is komen te vervallen, heeft de werkgever naar het oordeel van de Commissie in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat de betrekkingen dienden te worden opgeheven. Gedurende de rddf-plaatsing heeft de werkgever via inschakeling van een gespecialiseerd bureau geprobeerd werkneemsters in andere voor hen passende functies te plaatsen. Werkgever heeft zich voldoende ingespannen werkneemsters te herplaatsen. Beroepen ongegrond.