Datum uitspraak: 16-01-2006
Nummer uitspraak: 103002 / 103003
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De twee werknemers zijn docent en zijn berispt wegens plichtsverzuim, bestaande uit het bezoeken van sexsites op school in het bijzijn dan wel in de nabijheid van leerlingen. Werknemers betwisten dit en stellen slechts humoristische sites te hebben bezocht waarop grapjes in de vorm van foto's, strips en moppen te vinden zijn, die soms een bloot lichaamsdeel laten zien maar over het algemeen niets met seks te maken hebben. De Commissie oordeelt dat uit de door de werkgever overgelegde logfiles afdoende blijkt dat de werknemers seksueel getinte afbeeldingen hebben bekeken gedurende schooltijd. Nu de computers zich in de praktijkruimte bevonden en de sites gedurende schooltijd zijn bezocht, hebben de werknemers bewust het risico genomen dat leerlingen kunnen worden geconfronteerd met de desbetreffende afbeeldingen. Dergelijk gebruik van internet behoort door een werknemer bij een goede uitoefening van zijn functie te worden nagelaten. De Commissie acht het gedrag uiterst ongepast en onprofessioneel, temeer daar de werknemers als docenten voorbeeldfuncties vervullen. De Commissie concludeert tot plichtsverzuim waarvoor een schriftelijke berisping als lichtste vorm van een disciplinaire maatregel op  zijn plaats is.
Beroepen ongegrond.