Datum uitspraak: 21-11-2011
Nummer uitspraak: 104994 t/m 104997,104999 t/m 105002 en 105007
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemers voeren aan dat voortzetting van de school mogelijk is, dat de werkgever verzuimd heeft uitvoering te geven aan het Sociaal Statuut en dat sprake is van ongelijke behandeling ten opzichte van reeds eerder ontslagen werknemers die van de werkgever een schadevergoeding ontvingen. De bekostiging van de school is door het ministerie van OCW beëindigd. Niet gebleken is dat de werkgever over zodanige eigen middelen beschikt dat een voortzetting van de school voor eigen rekening mogelijk zou zijn. De noodzaak tot ontslag staat hiermee voldoende vast. Van onjuiste toepassing van het Sociaal Statuut is niet gebleken. Voorts is geen sprake van ongelijke behandeling van de werknemers ten opzichte van de werknemers die een jaar eerder met gebruikmaking van het Sociaal Plan met ontslag gingen. Van gelijke gevallen kan niet worden gesproken omdat de werknemers die het nu betreft een jaar langer in dienst zijn gebleven met alle (financiële) gevolgen van dien. De beroepen van de werknemers zijn ongegrond.