Datum uitspraak: 04-05-2020
Nummer uitspraak: 109089/109097
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever verwijt de werknemer dat hij leerlingen ten onrechte als aanwezig heeft geregistreerd terwijl zij afwezig waren en dat hij een deel van zijn reiskosten onterecht heeft gedeclareerd. Daarom legt de werkgever de werknemer een schorsing als disciplinaire maatregel op wegens plichtsverzuim, voor de duur van twee weken. De werkgever geeft daarbij aan dat nader onderzoek zal worden gedaan naar de geconstateerde onregelmatigheden.
De werkgever verlengt de schorsing voor de duur van twee weken, om het onderzoek voort te zetten.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen de schorsingen is gegrond.

Toelichting
De werkgever moet op basis van de cao een werknemer in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze te geven op een voorgenomen schorsing als disciplinaire maatregel. De werkgever heeft dit nagelaten. Daardoor is de werknemer geschaad in zijn door de cao beschermde belang zich adequaat te kunnen verweren tegen een (voorgenomen) beslissing van de werkgever. 
De verlenging van de schorsing is een nieuw besluit tot een disciplinaire schorsing. Ook ten aanzien van dat besluit heeft de werkgever de voornemenprocedure niet gevolgd.