Datum uitspraak: 01-11-2012
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De Ondernemingskamer (OK) bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 november 2012 beschikking gewezen inzake het beroep van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, d.d. 23 juli 2012 (105416).
Deze uitspraak betrof een instemmingsgeschil over de OER (Onderwijs- en examenregeling) 2012-2013. De Facultaire Studentenraad (FSR) had niet ingestemd met de voorstellen van de decaan m.b.t. de OER-en van de bacheloropleidingen. De LCG medezeggenschap Hoger Onderwijs oordeelde dat het onthouden van instemming door de FSR niet onredelijk is en dat van zwaarwegende organisatorische, economische of sociale redenen die de voorgenomen beslissingen van de decaan vergen, niet is gebleken.

De OK heeft het beroep tegen deze uitspraak niet-ontvankelijk verklaard, omdat de UvA c.s. geen voldoende belang bij het beroep heeft: de OER 2012-2013 is na de uitspraak van de Commissie aangepast en met instemming van de Facultaire Studentenraad vastgesteld. Dus kan de versie van de OER die voorlag bij de Geschillencommisie, niet alsnog worden vastgesteld. De stelling van de UvA c.s. dat de geschiedenis zich zal herhalen en de beoordeling van de juistheid van de toepassing van de wet door de Commissie nooit aan het oordeel van de OK kan worden onderworpen, gaat volgens de OK reeds daarom niet op, omdat de UvA c.s. dit zelf in de hand hebben door tijdig met de besluitvorming te beginnen. 

Downloaden

Beschikking Ondernemingskamer 1 november 2012
Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs 23 juli 2012 (105416)