Datum uitspraak: 13-07-2015
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS, 106563 d.d. 10 februari 2015) betrof een interpretatiegeschil over de vraag of de invoering van een nieuwe rekenmethode een wijziging van het schoolplan is, waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. De Commissie achtte de oudergeleding van de MR (OMR) ontvankelijk in haar verzoek en oordeelde dat de invoering van een nieuwe rekenmethode een wijziging is van het schoolplan als bedoeld in artikel 21 aanhef en onder b medezeggenschapsreglement en artikel 10 aanhef en onder b Wms. De Ondernemingskamer oordeelde in beroep dat de LCG WMS de OMR ten onrechte heeft ontvangen in haar verzoek en verklaart de OMR alsnog niet-ontvankelijk in haar verzoek.

Downloaden 

Beschikking Ondernemingskamer d.d. 13 juli 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:2899)
Uitspraak LCG WMS d.d. 10 februari 2015, zaaknummer 106563 15.02