Datum uitspraak: 22-02-2017
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De uitspraak van de LCG WMS (107381 d.d. 31-10-2016) betrof een interpretatiegeschil tussen de MR en het bevoegd gezag over de verkiesbaarheid tot lid van de MR.
De Commissie oordeelde dat een inperking in het medezeggenschapsreglement van het recht om in de MR te worden gekozen alleen is toegelaten als die mogelijkheid in de Wms is opgenomen.
De Ondernemingskamer oordeelde in beroep dat het opnemen van een beperkende bepaling ten aanzien van het aantal aaneengesloten termijnen van het lidmaatschap van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, zoals verwoord in artikel 5 van het huidige en voorgestelde medezeggenschapsreglement niet in strijd is met de Wms of enige andere wettelijke bepaling en vernietigt de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Downloaden