Datum uitspraak: 20-07-2015
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS,106575 d.d. 19 februari 2015) betrof een instemmingsgeschil over een voorgestelde fusie van een kleine dorpsschool met een andere basisschool van het bevoegd gezag. De Commissie oordeelde dat de MR in redelijkheid zijn instemming aan het fusievoorstel onthouden had en dat er geen zwaarwegende omstandigheden zijn die het voorstel rechtvaardigden. De Ondernemingskamer oordeelde dat de LCG WMS de wet niet onjuist heeft toegepast en verwerpt het beroep.

Downloaden

Beschikking Ondernemingskamer d.d. 20 juli 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:3005)
Uitspraak LCG WMS 106275 d.d. 19 februari 2015