Datum uitspraak: 01-04-2011
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De Ondernemingskamer (OK) bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 april 2011 uitspraak gedaan in het beroep dat door de Ouder/leerlinggeleding van de GMR was ingesteld tegen de uitspraak van 11 november 2010 (104527) van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). De OK vernietigt de uitspraak van de Commissie op de onderdelen 5 en 6b, op de overige punten wordt de uitspraak van de Commissie bevestigd.  

Downloaden

Beschikking Ondernemingskamer 1 april 2011
Uitspraak LCG WMS 11 november 2010 (104527)