Datum uitspraak: 23-10-2013
Nummer uitspraak: 105986
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Kort weergegeven handelt de klacht over het niet van toepassing verklaren van de Klokkenluidersregeling en het niet (meer) beantwoorden van e-mails van klaagster. De Voorzitter van de LKC heeft deze klacht niet-ontvankelijk verklaard omdat ex-werknemers niet vallen onder het begrip "klager" van de toepasselijke klachtenregeling en het reglement van de LKC. Voorts zijn de uitzonderingen op dit beginsel, met als vereiste dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding moet zijn, niet van toepassing. In bezwaar tegen de niet-ontvankelijkverklaring stelt klaagster dat haar klacht juist is ingediend omdat haar bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs niet serieus is genomen. De LKC is niet bevoegd de klacht in behandeling te nemen omdat deze niet gaat over een van de onderwerpen als genoemd in de Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag. Dat het onderwerp van de initiële klacht van klaagster mogelijk verband houdt met de kwaliteit van het onderwijs, doet aan deze onbevoegdheid van de LKC niet af. In zijn beslissing op bezwaar acht een andere voorzitter van de LKC de klacht niet-ontvankelijk zodat het bezwaar ongegrond is.