Datum uitspraak: 06-01-2003
Nummer uitspraak: 102069
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer maakt aanspraak op waardering als BVE-docent 11. Hij geeft aan volledig in het MBO te werken. Ook stelt hij beleidsmatige taken te doen die niet in de functieomschrijving terug zijn te vinden.
De Commissie oordeelt dat de door de werknemer opgevoerde taken niet beleidsmatig zijn. De werknemer levert wel een bijdrage aan ontwikkeling en vernieuwing, maar draagt geen zorg voor het uitwerken daarvan. Dit geldt ook voor de taken op financieel gebied. Voor wat betreft het beweerde hogere niveau van de lesgevende taken oordeelt de Commissie dat dit onvoldoende door de werknemer is onderbouwd. De commissie neemt op dit punt het oordeel van de interne bezwarencommissie over.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: