Datum uitspraak: 26-06-2014
Nummer uitspraak: 106175
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer stelt dat zijn werkzaamheden te algemeen omschreven zijn en hij refereert aan zijn oude salarisschaal die hoger was.
De werkgever heeft ervoor gekozen om in het nieuwe functiebouwwerk uit te gaan van een beperkt aantal (zeven) functiereeksen. De functies in de reeks van de werknemer, facilitair, zijn globaal beschreven, maar bieden desondanks voldoende houvast voor een adequate waardering. Het standpunt van de werkgever dat de exacte werkafspraken nader worden afgestemd tussen de leidinggevende en de medewerker is daarbij niet onverenigbaar met fuwa vo.
Daargelaten of de werknemer zich voor de beschrijving en waardering van zijn huidige functie kan beroepen op voorheen vastgestelde functiebeschrijvingen geldt dat gezien de onduidelijke status van de beschrijving van de vorige functie deze in dit geschil buiten beschouwing wordt gelaten. De beschrijving van de functie van de werknemer is toereikend. Voorts heeft de werknemer niet onderbouwd noch is anderszins gebleken dat de waardering van de functie onjuist is. Daarenboven heeft de werknemer niet gesteld dat een andere functie uit de functiereeks of het functiegebouw meer passend is dan die van medewerker facilitaire zaken C. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: