Datum uitspraak: 15-12-2021
Nummer uitspraak: 2021014357
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is het oneens met de uitgereikte, generieke functiebeschrijving. Zij verlangt toekenning van een voorbeeldfunctie uit FUWA-PO. Omdat zij haar werkzaamheden zelfstandig uitoefent wil zij een waardering in schaal 5.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
Voor de werknemer is het functiebouwwerk van de werkgever leidend. De werknemer kan geen functiebeschrijving opeisen uit het voorbeeldmateriaal van FUWA-PO. Omdat de nieuwe beschrijving een generieke functiebeschrijving is, zijn er nadere afspraken nodig over de aan de werknemer op te dragen werkzaamheden.
Er is sprake van een breed takenpakket van algemene en administratieve ondersteunende werkzaamheden. Die zijn routinematig van aard met weinig beïnvloeding van anderen. De waardering in schaal 4 is passend.

Trefwoorden: