Datum uitspraak: 08-01-2007
Nummer uitspraak: 103163
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft tot 1999 als docent gewerkt en is daarna in het kader van een reorganisatie bij 1 van de rechtsvoorgangers van de werkgever herplaatst in de functie van stafmedewerker Internationalisering. Hij wenst indeling in profiel Docent schaal 11.  De Commissie constateert dat de werknemer overeenkomstig zijn feitelijk opgedragen werkzaamheden gedurende de referteperiode is ingedeeld en dat hij zijn inhoudelijke bezwaar tegen deze indeling ter zitting intrekt. De wens om te worden ingedeeld als docent is gebaseerd op rechtspositionele argumenten waarover de Commissie niet bevoegd is advies uit te brengen. De toets van de Commissie is hier beperkt tot de vraag of de indeling past bij de opgedragen werkzaamheden, hetgeen in casu het geval is.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: