Datum uitspraak: 14-06-2007
Nummer uitspraak: 103437
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer bepleit een indeling in de functie van Projectmanager 3 en stelt te voldoen aan de bij deze functie behorende indelingscriteria. De Commissie oordeelt dat de werknemer niet voldoet aan de indelingscriteria een aantal indelingscriteria op het niveau 3. Niet is voldaan aan het criterium 'Projectdefinitie en aard van het project'  omdat er veeleer sprake is van losstaande projecten dan dat de doelstelling is het bevorderen van samenhang van verschillende projecten. Ook is niet voldaan aan 'Impact van het project' omdat projecten met name impact op het onderwijs hebben en 'Omvang van de projecten' omdat er sprake is van meerdere kleine projecten.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: