Datum uitspraak: 16-09-2020
Nummer uitspraak: 109391
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling heeft niet onafgebroken onderwijs in Nederland gevolgd. Na terugkomst in Nederland is de leerling in een instroomgroep op een basisschool met regulier onderwijs gestart. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs (tlv-so) toe nadat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het samenwerkingsverband de beslissing op bezwaar te baseren op een algeheel ontwikkelings- en gedragsonderzoek. 

Toelichting
De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het tlv-besluit lijkt te zijn genomen om de impasse te doorbreken, waarin de school met de ouders is geraakt. De meest passende onderwijssetting voor de leerling is onduidelijk. Dit moet het samenwerkingsverband bij voorkeur besluiten op basis van een algeheel ontwikkelings- en gedragsonderzoek. Dit zal mogelijk ook zorgen voor draagvlak bij de ouders. Het samenwerkingsverband kan het tlv-besluit dan ook beter onderbouwen.